pl en
POLSKI GABINET
OKULISTYCZNO - OPTYCZNY
Tel: 0141 237 3534

Badanie

Bagatelizowanie powszechności występowania nabytych wad wzroku dotyczy przede wszystkim grup, u których do tej pory problemy okulistyczne były marginalne – dzieci i młodzieży oraz aktywnych zawodowo młodych ludzi. Powoli stajemy się społeczeństwem słabowidzącym. Każdego dnia godzinami wpatrujemy się w ekran telewizora i monitor komputera, czytamy gęsto drukowane magazyny i książki i funkcjonujemy przy sztucznym oświetleniu. Dla oczu to nienaturalny, ciągły lecz konieczny w dzisiejszych czasach wysiłek, z którym wiąże się pogorszenie wzroku. Brak systematycznej kontroli wzroku, zaniechanie korekcji i opory przed stosowaniem nowoczesnych metod korekcji wad wzroku oraz niewiedza i lekceważenie problemu to główne przyczyny złego widzenia.

W trakcie badanie wzroku lekarz okulista przeprowadza wywiad chorobowy, którego celem jest pozyskanie informacji na temat wieku pacjenta, jego zawodu, warunków pracy (ewentualne możliwości zatruć związanych z rodzajem pracy, odwarstwienie siatkówki pod wpływem dużego wysiłku fizycznego itd.), stosowanych leków, sposobu odżywiania, trybu życia, stosowanych używek, przebytych chorób (zwłaszcza zakaźnych) i chorób współistniejących (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, itp.). Zwykle wywiad taki pacjent poprzedza opisem swoich dolegliwości, co pozwala na ukierunkowanie dalszej rozmowy i badania. Czasem niezbędny okazuje się też wywiad rodzinny, min. w celu zweryfikowania możliwości dziedziczenia skłonności do pewnych schorzeń (np. jaskry). 
W trakcie rozmowy lekarz zwraca również uwagę na zachowanie pacjenta – pewne reakcje (również mimiczne) i zachowania mogą świadczyć o występujących schorzeniach narządu wzroku. 
Przechodząc do właściwego badania oczu lekarz kontroluje kolejno powieki, spojówki, rogówki, źrenice, gałki oczne i narządy łzowe, wyszukując wszelkich nieprawidłowości w ich wyglądzie i działaniu.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania wystarczy umowić się na wizytę. Można tego dokonać telefonicznie bądź osobiście – bez potrzeby uprzedniej wizyty u lekarza rodzinnego.

Pacjenci pobierający dodatki socjalne (benefity) i posiadający zaświadczenia takie jak:

 • Pension Credit Guarantee
 • Income Support
 • income related Employment and Support Allowance
 • Income-Based Jobseeker’s Allowance
 • NHS Tax Credit Exemption Certificate (biała karta z NHS)
 • NHS Low Income Scheme Certificate

otrzymują dopłatę w postaci bonu NHS (NHS Optical Voucher), którego mogą użyć przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych.
Aby otrzymać kupon wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do otrzymywania zniżek i ulg na usługi i produkty medyczne.

Jeżeli okulista stwierdzi, że pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, skieruje go na badania w szpitalu oraz powiadomi lekarza rodzinnego.

Rutynowe badanie w naszym gabinecie okulistycznym obejmuje:

Badanie pola widzenia pomocne jest w wykrywaniu:

 1. Badanie dna oka – to obecnie jedno z podstawowych badań okulistycznych, którego celem jest ocena stanu narządu wzroku. Badanie tylnego odcinka oka najczęściej odbywa się za pomocą wziernika ocznego (oftalmoskopu), przy użyciu którego badający wpuszcza poprzez źrenicę snop światła oświetlający dno oka. Badanie to pozwala dokładnie ocenić ciało szkliste, siatkówkę, naczynia krwionośne, tarczę nerwu wzrokowego i plamkę żółtą.
 2. Badanie pole widzenia – badanie to wykazuje na schemacie – dla każdego oka oddzielnie – ewentualne ubytki (z podaniem ich miejsca i wielkości) w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których bodźce świetlne nie są odbierane na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu.
  • chorób układu nerwowego, zwłaszcza umiejscowionych w mózgu,
  • chorób nerwu wzrokowego,
  • jaskry,
  • odwarstwienia siatkówki,
  • innych chorób siatkówki i naczyniówki. 
 3. Badanie ciśnienia w oku – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) to jedno z podstawowych badań okulistycznych. Prawidłowo ciśnienie wewnątrz gałki ocznej powinno mieścić się w granicach 10-21 mmHg. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe to najważniejszy czynnik ryzyka jaskry – choroby prowadzącej do zniszczenia nerwu wzrokowego. Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty. Dlatego po ukończeniu 40 lat każda osoba zgłaszająca się do okulisty powinna mieć wykonaną tonometrię
 4. Badania pod kątem jaskry, zaćmy, cukrzycy i zwyrodnienia plamki (AMD) – zdjęcie barwne.
  BadanieBadanie to pomocne jest w zdiagnozowaniu nieprawidłowości, które mogą być powiązane z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem, czy też z przebytym udarem mózgu.
  Regularne kontrolowanie oraz przechowywanie w kartotece wykonanych fotografii  układu wzrokowego umożliwia wykrycie zachodzących w nim zmian, co pozwala na szybką interwencję oraz zmniejszenie ryzyka nieodwracalnych zmian.


   
 5. Regulacje prawne DVLA dotyczące prowadzenia samochów

  Do legalnego prowadzenia pojazdów w UK wymaga się od kierowcy, aby potrafił odczytać tablicę rejestracyjną z odleglosci 20.5 metra. Osoby korzystające ze szkieł korekcyjnych zobowiązane są do ich noszenia w trakcie prowadzenia pojazdu. W wypadku niewywiązania się z tego obowiązku w razie jakiejkolwiek kolizji bądź wypadku samochodowego ubezpieczenie traktuje się jako nieważne.